“Thuiswerken vraagt veel van onze mensen. De online contacten zijn vooral functioneel en zakelijk. Grenzen tussen werk en privé zijn vloeibaarder geworden. Waar onze medewerkers elkaar normaal gesproken regelmatig opzoeken en met elkaar allerlei sociale activiteiten organiseren, zijn deze activiteiten nu weggevallen. Velen van hen wonen bovendien alleen of hebben thuis niet veel sociale afleiding.
Vanuit onze organisatie is er de behoefte om de sociale verbinding tussen onze medewerkers meer op gang te brengen en te faciliteren. Daarnaast is het voor ons ook belangrijk de vitaliteit van medewerkers in de gaten te houden, want thuiswerken vraagt geestelijk, maar ook fysiek, veel van mensen.”

Samen met Hans Dekker en Suzanne Verhees bied ik hier laagdrempelige maar effectieve coachgesprekken aan van een uur vanuit ons totaalconcept WAAR IS DAT BAKKIE NOU GEBLEVEN. We gaan inmiddels al de derde ronde in die steeds binnen een kwartier al zijn volgeboekt. Blijkbaar voorzien we in een grote behoefte onder de medewerkers van deze organisatie. Ook bieden we Storytelling sessies aan en teamsessies EVEN OP VERHAAL KOMEN. Gaaf om te merken hoeveel waarde in deze schijnbaar korte en speelse interventies zitten.

Ruimte vinden en de boel in beweging brengen, ook nu!

Haha, het lijkt wel een reclame slogan:)