Wat de opbrengst is van de 24-uurs retraite die ik zojuist heb begeleid op een heerlijke plek aan het strand? Mist die is opgetrokken. Door oude muurtjes heenstappen naar nieuwe kansen en mogelijkheden, schatten vinden, nieuw perspectief en andere betekenis geven aan ervaringen, vuurtje opstoken!

Hoe? Een retraite geeft tijd. Door letterlijk afstand te nemen op een andere plek zorg ik dat er ruimte kan worden gemaakt voor wat belangrijk is. Nieuwe paaltjes slaan, voorjaar!