Een aantal voordelen van coaching in de natuur:

  • Wandelen in de natuur helpt om stil te worden in je hoofd. De natuur werkt rustgevend waardoor je beter in staat zal zijn te luisteren naar je innerlijke gevoel
  • Als je wandelt, kom je in beweging, alles wat vast lijkt te zitten in je hoofd, komt hierdoor ook gemakkelijker in beweging
  • Een gesprek dat wandelend wordt gevoerd, biedt ruimte voor stiltes en overpeinzingen. Oogcontact is niet altijd noodzakelijk. Het blijkt voor de coachee daardoor vaak makkelijker zaken te uiten die wat gevoelig of pijnlijk zijn
  • In de natuur beweeg je je buiten je vertrouwde wereld. Je zult letterlijk nieuwe wegen inslaan en nieuwe dingen ontdekken. Hierdoor zul je makkelijker openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën.

Bij Amèr Coaching is natuurcoaching niet alleen wandelen en praten in de natuur, zij gaat letterlijk nog een stap verder.  Zij gebruikt de natuur actief door te werken met metaforen en symbolieken. Dit brengt vrijwel altijd krachtige doorbraken in het bewustzijnsproces.

Een symbool biedt de mogelijkheid het probleem even uit je hoofd te plaatsen, waardoor je er letterlijk van een afstand naar kan kijken. Dit leidt steevast tot heldere inzichten. Door het probleem visueel te maken, creër je tevens een duidelijke verankering die we op de foto vastleggen!

Zin om ook de duinen in te gaan? Contact mij voor een afspraak!