Aanpak

Aanpak

Mijn aanpak is gestoeld op drie pijlers: resultaat, interactie en zingeving. Dat betekent dat de verandering zichtbaar wordt en duurzaam. Automatische patronen komen aan het licht en afgestoft. De zogenaamde groef waar je snel indraait als je je niet bewust bent. Waar nodig worden nieuwe effectieve patronen verkend en daarmee je repertoire vergroot. Dat is voelbaar en zichtbaar!

Door aan te sluiten bij je levensmissie, drijfveren en waarden werken we op het niveau van zingeving. Je leert geen ‘trucjes’, maar je krijgt zicht op wie je echt bent, waar het echt over gaat, zonder de bullshit. Vervolgens maak je de vertaalslag naar concreet gedrag in de dagelijkse praktijk, kun je keuzes gaan maken, je eigen leven en loopbaan vormgeven. Keuzes maken geeft rust, helpt voluit te leven en zelf leiderschap kunt nemen.

Succesfactoren voor coaching

We bepalen samen de meetlat – wat wil je bereiken, hoe ziet de wereld eruit als je daar bent?

  • Eigenaarschap – wat ligt er in jouw invloedssfeer? Hoe ga je jezelf daaraan houden?
  • IJsberg – Welke opvattingen zitten er onder het gedrag? Dat vereist zelfreflectie!
  • Hier-en–nu – Niet alleen “praten over” maar we gaan vooral ervaren in het hier en nu, daar zit de crux van mijn trajecten.

Aanpak

Amèr coaching helpt mensen eigen keuzes te maken in leven en loopbaan. Keuzes die passen bij wie ze werkelijk zijn. Belangrijk in onze snelle wereld vol mogelijkheden!  Mijn coaching is erop gericht om mensen zicht te geven op wie ze zijn, wat ze te bieden hebben, wat hen onderscheid en en waar ze hun energie het beste op kunnen richten.

Ik hou ervan om mensen, teams en organisatie uit te dagen om hun dieper liggende patronen te onderzoeken. Maar ik geloof ook dat je niets hebt aan alleen maar diepgravende inzichten. Daarom maak ik ingewikkelde materie of nieuwe inzichten ook praktisch en toepasbaar, zodat het resultaat zichtbaar en voelbaar is voor het individu, het team en de organisatie.

Mijn insteek is altijd te  kijken hoe het nog beter of anders zou kunnen, waar de ruimte zit. Vanuit een een concrete vraag, die bepaalt de context, ons speelveld. Op basis daarvan kiezen we voor een programma of maken we een plan voor een traject op maat.

Instrumenten

Mijn manier van coachen typeert zich door aan te sluiten bij wat er nodig is. Dankzij mijn volle rugzak aan instrumenten, kan ik putten uit een enorm scala aan instrumenten en methoden. Wat ik inzet is afhankelijk van waar iemand zich bevindt.

Een mooi startpunt bij mijn coachtrajecten is een DISC en/of of drijfverenanalyse. Dat geeft inzicht (oh, zit dat zo!) en kan al een eerste beweging geven (oh maar nu ik dat weet, doe ik het anders).

Na het bekennen van de eigen “kleur”, kunnen we verder op onderzoek gaan en zorg ik ervoor dat jij ook écht de gewenste beweging gaat maken. Daar is meer voor nodig dan alleen inzicht!

Ik streef ernaar om minimaal één sessie te laten plaatsvinden in de buitenlucht: wandelcoaching, in de duinen. Ik heb geleerd en ervaren dat beweging en de symbolen die we betrekken uit de natuur, heel effectief zijn in veranderingstrajecten.

Ook maak ik gebruik van Voice Dialogue: welke “ikken” zitten aan het stuur en is dat het meest handig in deze situatie? We laten diverse “ikken” aan het woord en laten  de coachee ervaren dat hij zelf de vrijheid heeft om te bepalen wie voorin de bus mag komen zitten. Hoe anders is het om voorafgaand aan een moeilijk gesprek niet de voorzichtige subpersoon maar juist de zelfverzekerde voorin de bus te schuiven!

We zijn allemaal onderdeel in verschillende systemen. Inzicht in deze systemen kan heel waardevol en behulpzaam zijn in een veranderingstraject. We kunnen de situatie, maar ook familieleden en collega’s opstellen. Dit noemen we systemisch werken.

Visie

Mijn visie op coaching is gebaseerd op de psychologie van Carl G. Jung en het systeemdenken.

  • Jung stelt dat individuen alle menselijke eigenschappen in zich hebben, maar sommige zijn verdrongen naar het onbewuste. Ons handelen wordt voor een groot deel gestuurd door die onbewuste opvattingen en eigenschappen. Daarom is het van belang het onbewuste te ‘snappen’ en er wat mee te doen. Van onbewust naar bewust dus.
  • Het systeemdenken: Systeemdenken is kijken naar het geheel in plaats van de afzonderlijke delen. Je kijkt daarom niet alleen naar het gedrag, maar ook naar de context waarin dat gedrag plaatsvindt en naar de interactie tussen de delen binnen het geheel. Het systeemdenken bekijkt interactiepatronen tussen de verschillende delen van het systeem. Die patronen houden – als het systeem ongewijzigd blijft – zichzelf in stand of ze versterken elkaar (bijv. hoe meer controle, hoe afwachtender). Systeemdenken is het leren zien van patronen achter – op het eerste gezicht – van elkaar gescheiden en onafhankelijke gebeurtenissen. Het herkennen van verbanden tussen gebeurtenissen maakt het mogelijk deze gebeurtenissen te begrijpen en te beïnvloeden.

 

Ontdekken wat Amèr Coaching vandaag al voor jou kan betekenen?

Maak vrijblijvend kennis met mij

Contact

Annemarie Reeuwijk

MOBIEL

06 24288554

Contact

bezoekadres

Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
(Locatie Haarlemse Kweektuinen)

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden

KVK 34367093

BTW NL 131315870B01